logo
 
vyhľadaj zdravotnícke zariadenie

09.07.2020 pridal/a Pacientka Magdaléna Boorová

oddelenie/zdravotník:

Chirurgická klinika FN Trnava

zdravotnícke zariadenie:

Fakultná nemocnica Trnava

 

Dovoľujem si touto cestou vyjadriť úprimné poďakovanie zamestnancom Fakultnej nemocnice v Trnave (Chirurgická klinika A). Všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ošetrovateľom za obetavú prácu a nezištnú starostlivosť, ktorú mi poskytli počas mojej hospitalizácie minulý rok 28.06.2019.
Moje osobné poďakovanie patrí MUDr. Igorovi Kehenovi a prednostovi MUDR. Igorovi Dudovi PhD. za ich odborný a profesionálny prístup.
Moje poďakovanie za zodpovednú prácu a príkladnú starostlivosť patrí ošetrujúcemu lekárovi MUDr. Richardovi Laktišovi, gastroenterológovi MUDr. Jánovi Ušakovi.
Dovoľte, aby som Vám v ďalšej práci popriala veľa úspechov, v osobnom živote veľa lásky, zdravia a pohody.

S pozdravom

09.07.2020 pridal/a Ján Čečetka

oddelenie/zdravotník:

Neurologické oddelenie FN Trnava

zdravotnícke zariadenie:

Fakultná nemocnica Trnava

 

Týmto by som chcel poďakovať kolektívu sestričiek na oddelení za ich starostlivosť počas hospitalizácie. Zvlášť by som chcel poďakovať p. Horváthovej a Zelinovej za ich príkladnú starostlivosť.

09.07.2020 pridal/a Jozef Dekan

oddelenie/zdravotník:

Neurologické oddelenie FN Trnava

zdravotnícke zariadenie:

Fakultná nemocnica Trnava

 

Som spokojný až na nedostatok úložných priestorov na odevy a ostatné hygienické potreby.

09.07.2020 pridal/a Pavel Sloboda

oddelenie/zdravotník:

Neurologické oddelenie FN Trnava

zdravotnícke zariadenie:

Fakultná nemocnica Trnava

 

Zatiaľ sa cítim lepšie ako keď som sem prišiel. ĎAKUJEM

Zapojené zdravotnícke zariadenia

 

Partneri projektu

Záštita

 

Inštitucionálny partner

 

Generálny partner

 

Hlavní partneri

 

Partneri