vyhľadaj zdravotnícke zariadenie

15.01.2021 pridal/a Palkovičová Erika

oddelenie/zdravotník:

Interné oddelenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca

 

Dovoľte, aby som sa srdečne poďakovala za vynikajúcu starostlivosť počas mojej hospitalizácie na internom oddelení. Chcem sa poďakovať pani primárke MUDr Volekovej, lekárom, sestričkám a celému kolektívu interného oddelenia za ich príkladnú ošetrovateľskú starostlivosť. Bola som veľmi spokojná nielen s ošetrovateľskou starostlivosťou, ale aj s ľudským a zodpovedným prístupom všetkých zdravotníckych pracovníkov. Všetkým patrí moje srdečné poďakovanie. Erika Palkovičová.

15.01.2021 pridal/a Darina

oddelenie/zdravotník:

Klinická a radiačná onkológia

 

Za všetkých spolutrpiacich pacientov, dovoľte mi, aby som Vám z celého srdca poďakovala za všetko, čo pre nás utrápených robíte, drahé lekárky, lekári, zdravotné sestričky a všetok personál. Vďaka Vám sa nám toto strašné trápenie ľahšie znáša. Prajem Vám veľa, veľa síl do tejto tak ťažkej práce!

15.01.2021 pridal/a Karolína Škorubová

oddelenie/zdravotník:

Klinická a radiačná onkológia

 

Chcem sa poďakovať za život môjho manžela Pavla, ktorý vďaka Vám a celému kolektívu sestričiek žije. Pani doktorka aj všetky sestričky ste veľmi obetavé, za čo Vám v mene manžela ďakujeme.

14.01.2021 pridal/a Alena Sklenarikova

oddelenie/zdravotník:

Oddelenie dlhodobo chorých

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca

 

Chcela by som sa poďakovať všetkým pracovníkom na COVID oddelení, ktorí sa starali o moju mamu , 94-ročnú pani Annu Trombitášovú. S vypätím všetkých síl, ale s ochotou , úsmevom a porozumením pristupovali k pacientom. Napriek maminmu vysokému veku sa im ju podarilo vyliečiť.
Prajem všetkým pacientom takúto starostlivosť a lekárom, sestričkám a ostatnému personálu veľa síl, zdravia a vďačných pacientov.
A. Sklenáriková, dcéra

Zapojené zdravotnícke zariadenia

 

Partneri projektu

Záštita

 

Inštitucionálni partneri

 

Generálny partner

 

Hlavní partneri

 

Partneri