logo
 
vyhľadaj zdravotnícke zariadenie

03.08.2020 pridal/a PhDr. Zdeňka Olejárová

 

Dovoľte mi, aby som sa touto cestou poďakovala Vašim zamestnancom, a to kolektívu NEUROLOGICKEJ KLINIKY, pracovisko Trieda SNP 1 pod vedením prednostky kliniky prof. MUDr. Zuzany Gdovinovej, CSc., FESO.

Zvlášť chcem poďakovať pani primárke MUDr. Lenke Josayovej, mojim ošetrujúcim lekárom MUDr. Silvii Petričkovej a MUDr. Milanovi Maretovi za ich vysoko odborný profesionálny, ale i osobný a ľudský prístup počas mojej urgentnej hospitalizácie (12. 06. - 16.06. 2020).

Moje veľké poďakovanie s uznaním kvality a rešpektu, s obrovskou dávkou ľudskosti patrí aj celému kolektívu sestier, praktických sestier, sanitárok, upratovačiek A oddelenia pod vedením vedúcej sestry PhDr. Bernardíny Dudičovej a manažérky dennej zmeny PhDr. Magdalény Pípolyovej.

Osobitne sa teším, že súčasťou ošetrujúceho tímu sú moje študentky z fakulty ošetrovateľstva a SZŠ sv. Alžbety.

Prosím, tlmočte im moje poďakovanie. Dovolím si napísať, že na kolektív NEUROLOGICKEJ KLINIKY môžete byť naozaj hrdí.

03.08.2020 pridal/a Zuzana Pitoňáková

oddelenie/zdravotník:

Neurologické oddelenie FN Trnava

zdravotnícke zariadenie:

Fakultná nemocnica Trnava

 

Chcela by som zo srdiečka poďakovať zdravotným sestrám na dennom stacionári pre dospelých a konkrétne sestričke : Marcele Jurišovej za úžasný ľudský prístup k pacientom, ktorí sa dostanú do jej starostlivosti. Chodila som tam 10 dní a určite by som sa tam necítila dobre, ak by tam nebol personál, ktorý robí svoju prácu s láskou a ochotou pomáhať. Vďaka sestrička Jurišová.

30.07.2020 pridal/a Martina Štaffenová

oddelenie/zdravotník:

Neurológia

 

Úprimne ďakujem sestričkám na neurologickom stacionári - každý deň milé, usmiate, vždy ochotné pomôcť a poradiť :-) Infúzky pichali takmer bezbolestne :-)

30.07.2020 pridal/a Matej Balint

 

Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať sestričke a pani doktorke Sladkej za veľmi milý a ustretový prístup pri dnešnej návšteve. Ďakujem a (ne)teším sa na ďalší zakrok :)

Zapojené zdravotnícke zariadenia

 

Partneri projektu

Záštita

 

Inštitucionálny partner

 

Generálny partner

 

Hlavní partneri

 

Partneri