Každá ľudská bytosť je niečím výnimočná

24.04.2019 MEDIUS - Poďakuj sestre

Ako sestra pracuje už 28 rokov, no napriek psychickej záťaži, ktorú dennodenne zažíva, by svoju prácu nevymenila za nič iné. Viac o profesii sestry nám tentokrát povedala Monika Hužvárová, ktorá pracuje v Lúči - v domove sociálnych služieb v Šemši.

Prečo ste sa rozhodli pre zdravotníctvo?

Každý človek sa od malička stretne s rôznymi profesiami, ale keď príde tá prvá dôležitá skúška v živote a treba sa rozhodnúť pre tú správnu profesiu, je to veľmi ťažké. Ja som si vybrala profesiu sestry, nakoľko som chcela pomáhať tým, ktorí sú odkázaní na pomoc v prípade zdravotných problémov.


Akým životným mottom sa riadite?

Ja sa riadim mottom Každá ľudská bytosť je niečím výnimočná, má svoje plusy alebo mínusy, nik nie je dokonalý. Napriek tomu väčšina z nás patrí k tým šťastnejším, ktorí nie sú odkázaní na pomoc iných a na tých ostatných nesmieme zabúdať, ale im pomáhať.


Kedy sa v práci cítite najlepšie?

V práci sa cítim najlepšie, ak  pociťujem radosť a uspokojenie z kvalitne vykonanej práce.
 

Čo máte na práci sestry najradšej?

K pomáhajúcim profesiám patria aj sestry v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré každý deň pomáhajú ľuďom s mentálnym postihnutím alebo s iným druhom postihnutia. Táto práca si vyžaduje nielen ovládať vedomosti, zručnosti, ale  hlavne vnímavý individuálny prístup ku klientom ktorým poskytujú služby. Práca zdravotnej sestry je zmysluplná, často prináša aj radostné chvíle a dobrý pocit na duši, ak môžeme týmto ľuďom pomôcť, ale často je aj riziková - sme vystavovaní každodennej záťaži a náročným stresovým situáciám.


Mali ste už niekedy pocit, že máte všetkého dosť a oľutovali ste, že ste sa dali na prácu sestry?

Určite sú v živote chvíľky, kedy strácate energiu a nadšenie zo svojej práce. Nakoľko pracujem v zariadení sociálnych služieb, môžem povedať, že táto práca je mnohokrát veľmi psychicky náročná.


V čom je práca sestry podľa Vás najnáročnejšia?

Schopnosť prijímať druhých takých akí sú, snažiť sa tolerovať a rešpektovať ich individualitu. Práca s mentálne postihnutými kladie na nás veľké psychické nároky, mnohokrát sme vo svojej práci  vystavované pôsobeniu  stresorov a musíme sa snažiť dokázať čeliť náročným stresovým situáciám.