Partnermi projektu Poďakuj.sk sú spoločnosti a organizácie, ktoré nás podporili pri jeho realizácii a ktorým záleží na dobrom mene zdravotníkov a zvyšovaní kultúry v našom zdravotníctve.

Aj v roku 2020 prevzalo záštitu nad projektom Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.