HARTMANN - RICO spol. s r.o.Skupina HARTMANN so svojimi 34 pobočkami pôsobí na každom kontinente a jej produkty využívajú ľudia v takmer 100 krajinách sveta. Jej história sa začali písať v roku 1818, kedy priemyselný priekopník Ludwig von Hartmann položil základy neskoršieho závodu na výrobu obväzových materiálov.

Na Slovensku bola spoločnosť založená ako HARTMANN – RICO spol. s r. o. v roku 1993. Značka HARTMANN sa u nás postupne stala najznámejšou značkou zdravotníckych pomôcok a hygienických výrobkov a toto prvenstvo si drží dlhodobo. Medzi jej zákazníkov patria nemocnice, ambulancie, domovy pre seniorov, agentúry domácej starostlivosti a ďalší poskytovatelia zdravotníckych a sociálnych služieb, ale aj bežní spotrebitelia, ktorí sa na ňu spoliehajú pri každodennej starostlivosti o svoje zdravie alebo zdravie svojich blízkych.

Portfólio spoločnosti sa skladá z rozmanitej škály zdravotníckych a hygienických výrobkov a služieb, ktoré spája dôraz na inovatívnosť, ľahké použitie a vysoká efektivita a ktoré každodenne zvyšujú kvalitu života miliónom ľudí. Pri ich vývoji a zdokonaľovaní si HARTMANN všíma súčasné i budúce potreby svojich zákazníkov a opiera sa pri tom o svoje mnohoročné skúsenosti v profesionálnom zdravotníctve. Inovácie tvorí vždy v úzkej spolupráci so svojimi partnermi a necháva sa stále inšpirovať ich otázkami, nápadmi a podnetmi pre zlepšenie.

HARTMANN sa angažuje aj v oblasti spoločenskej zodpovednosti a to integrovaným systémom manažmentu kvality, šetrnou environmentálnou firemnou kultúrou a podporou dobročinných projektov.

Tri kľúčové hodnoty, ktoré má pri plnení svojho poslania vždy na zreteli sú:

Srdce. Partnerstvo. Profesionalita.