Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KGSkupina spoločností Boehringer Ingelheim patrí medzi 20 popredných farmaceutických spoločností sveta. So sídlom v Ingelheime, v Nemecku, je celosvetovo činná so 145 pobočkami a viac ako 47 500 zamestnancami. Zameraním tejto rodinnej spoločnosti, ktorú v roku 1885 založil Albert Boehringer, je výskum, vývoj, výroba a uvádzanie na trh nových liekov s vysokou terapeutickou hodnotou pre humánnu aj veterinárnu medicínu.

Cieľom Boehringer Ingelheim je konať s dlhodobou zodpovednosťou a spôsobom, ktorý je založený na hodnotách. Vytváranie hodnôt prostredníctvom inovácií je hlavným konceptom firemnej vízie. Spoločne s firemným kultúrnym konceptom „Lead & Learn“ je to hnací element firemnej kultúry.

Výskum a vývoj inovatívnych liekov sa prednostne sústreďuje na oblasť kardiovaskulárnych a respiračných ochorení, ochorení centrálneho nervového systému, ale aj metabolických, vírusových a onkologických ochorení.

Prevzatie spoločenskej zodpovednosti je dôležitou súčasťou korporátnej kultúry spoločnosti Boehringer Ingelheim. To zahŕňa celosvetovú spoluprácu na sociálnych projektoch, ako je iniciatíva „Making more Health“ a starostlivosť o jej zamestnancov. Úcta, rovnosť príležitostí a vyrovnanosť medzi kariérou a rodinou predstavujú základ vzájomnej spolupráce. Vo všetkom, čo robí, sa spoločnosť sústreďuje na ochranu životného prostredia a trvalú udržateľnosť.


 

TEVA Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o.Spoločnosť TEVA bola založená v roku 1901 ako malý podnik v Jeruzaleme. Odvtedy sa významne rozrástla a v súčasnosti patrí medzi 25 najväčších farmaceutických spoločností a je najväčším svetovým výrobcom generických liekov. Je aktívna v 60 krajinách a má zhruba 45 000 zamestnancov, ktorí každý deň vyvíjajú, vyrábajú a dodávajú lieky 200 miliónom ľudí.

TEVA si zakladá na tom, aby bolo celé jej úsilie zamerané na ľudí. Silné globálne základy, efektívne využitie svojej veľkosti a rozsahu pôsobnosti jej pomáhajú uľahčiť prístup ku kvalitným zdravotným riešeniam miliónom ľudí na celom svete, aby mohli viesť lepší a zdravší život. Vo svojom portfóliu má aktuálne viac ako 1 800 molekúl a ročne vyrobí približne 120 miliárd tabliet a kapsúl. Vyvíja a vyrába cenovo dostupné kvalitné generické lieky, originálne a biofarmaceutické prípravky a aktívne účinné látky.

Poslaním spoločnosti TEVA je zlepšovať zdravie a životnú pohodu ľudí v každej fáze života a usiluje sa o to, aby sa k nim jej lieky a programy dostali každý deň zodpovedným a udržateľným spôsobom. Prostredníctvom celého radu iniciatív v oblasti spoločenskej zodpovednosti prispieva k zdokonaľovaniu komunít a ochrane životného prostredia, dôsledkom čoho je aj lepšia kvalita života pacientov.

Okrem svojho základného poslania, ktorým je zásobovať slovenský zdravotnícky systém kvalitnými generickými a originálnymi liekmi, sa angažuje aj pri podpore vzdelávania zdravotníckych odborníkov prostredníctvom podpory medicínskych a farmaceutických vzdelávacích programov.