Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KGSkupina spoločností Boehringer Ingelheim patrí medzi 20 popredných farmaceutických spoločností sveta. So sídlom v Ingelheime, v Nemecku, je celosvetovo činná so 145 pobočkami a viac ako 47 500 zamestnancami. Zameraním tejto rodinnej spoločnosti, ktorú v roku 1885 založil Albert Boehringer, je výskum, vývoj, výroba a uvádzanie na trh nových liekov s vysokou terapeutickou hodnotou pre humánnu aj veterinárnu medicínu.

Cieľom Boehringer Ingelheim je konať s dlhodobou zodpovednosťou a spôsobom, ktorý je založený na hodnotách. Vytváranie hodnôt prostredníctvom inovácií je hlavným konceptom firemnej vízie. Spoločne s firemným kultúrnym konceptom „Lead & Learn“ je to hnací element firemnej kultúry.

Výskum a vývoj inovatívnych liekov sa prednostne sústreďuje na oblasť kardiovaskulárnych a respiračných ochorení, ochorení centrálneho nervového systému, ale aj metabolických, vírusových a onkologických ochorení.

Prevzatie spoločenskej zodpovednosti je dôležitou súčasťou korporátnej kultúry spoločnosti Boehringer Ingelheim. To zahŕňa celosvetovú spoluprácu na sociálnych projektoch, ako je iniciatíva „Making more Health“ a starostlivosť o jej zamestnancov. Úcta, rovnosť príležitostí a vyrovnanosť medzi kariérou a rodinou predstavujú základ vzájomnej spolupráce. Vo všetkom, čo robí, sa spoločnosť sústreďuje na ochranu životného prostredia a trvalú udržateľnosť.


 

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.Takeda je globálna biofarmaceutická spoločnosť, ktorá sa orientuje na výskum a vývoj so zameraním na pacientov s víziou priniesť im lepšie zdravie a jasnejšiu budúcnosť. Má zastúpenie približne v 80 krajinách po celom svete s popredným miestom na trhu v Japonsku a USA a svojej činnosti sa venuje už viac ako 230 rokov.

Tím výskumníkov a vedcov spoločnosti Takeda spolu s jej partnermi z rôznych odvetví sa v rámci vývoja a výskumu nových liekov zameriavajú na oblasti, v ktorých vedia najlepšie zužitkovať svoje skúsenosti a priniesť tak transformačné terapie, ktoré menia životy ľudí. Jej výskumné centrá sa zameriavajú najmä na tieto štyri oblasti: onkológia, gastroenterológia, neurológia a zriedkavé choroby. Svoju pozornosť venuje Takeda aj terapiám derivovaným z plazmy a vakcínam. Jej lieky sa používajú pri liečbe cukrovky, ochorení tráviaceho traktu, arteriálnej hypertenzie, onkologických ochorení, osteoporózy, pri komplexnej starostlivosti o tkanivá, ale aj pri liečbe bolesti a nespavosti. Z voľne predajných liekov ponúka produkty, ktoré liečia hemoroidy.

Firemná filozofia "takedaizmu" riadi všetky aktivity spoločnosti. Pozostáva z nemenného súboru kľúčových hodnôt, ktorými sú integrita, čestnosť, úprimnosť a vytrvalosť. Prostredníctvom inovácií v medicíne sa Takeda snaží o zlepšenie zdravia ľudí na celom svete. Jej strategický plán stojí na štyroch pilieroch, na základe ktorých chce dosiahnuť svoju víziu. Sú nimi hodnoty, ľudia, výskum a vývoj a podnikateľská výkonnosť, ktoré neustále preveruje, aby mohla sledovať svoj pokrok. Pre svojich zamestnancov vytvára rozmanité, bezpečné, otvorené a kolaboratívne pracovné prostredie, v ktorom môžu rásť, pretože práve oni sú základným kameňom úspechu spoločnosti.


 

Theramex Slovakia s. r. o.Theramex je globálna farmaceutická spoločnosť pôsobiaca vo viac ako 80 krajinách, ktorá sa zameriava na zabezpečovanie ženských potrieb súvisiacich s ich zdravím, a to v priebehu každej etapy ich života. Bola založená v roku 1954 v Monaku a jej zakladateľom bol Paul Hamel. Spoločnosť pôsobila najskôr prevažne na francúzskom a talianskom trhu a postupne rozšírila svoju ponuku produktov do ďalších krajín po celom svete. 

Theramex sa spoločne so svojimi partnermi a tímom profesionálov snaží poskytovať správne riešenia pre ženy všetkých vekových kategórií a umožniť im robiť informované rozhodnutia pri zvládaní ich prirodzeného cyklu, plánovania tehotenstva či s vekom prichádzajúcich zmien. Kľúčové terapeutické oblasti, v rámci ktorých ženy vzdeláva a poskytuje im svoje produkty, sú: antikoncepcia, plodnosť, menopauza a osteoporóza.

Tím spoločnosti Theramex pozostáva z viac ako 400 talentovaných a skúsených profesionálov, ktorí sa už dlhodobo venujú problematike ženského zdravia. Medzi partnerov, s ktorými Theramex spolupracuje, patria aj iné farmaceutické spoločnosti a taktiež neustále rozširuje svoju sieť distribútorov, aby sa mu podarilo naplniť svoju víziu a stať sa svetovým lídrom na trhu.