Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KGSkupina spoločností Boehringer Ingelheim patrí medzi 20 popredných farmaceutických spoločností sveta. So sídlom v Ingelheime, v Nemecku, je celosvetovo činná so 145 pobočkami a viac ako 47 500 zamestnancami. Zameraním tejto rodinnej spoločnosti, ktorú v roku 1885 založil Albert Boehringer, je výskum, vývoj, výroba a uvádzanie na trh nových liekov s vysokou terapeutickou hodnotou pre humánnu aj veterinárnu medicínu.

Cieľom Boehringer Ingelheim je konať s dlhodobou zodpovednosťou a spôsobom, ktorý je založený na hodnotách. Vytváranie hodnôt prostredníctvom inovácií je hlavným konceptom firemnej vízie. Spoločne s firemným kultúrnym konceptom „Lead & Learn“ je to hnací element firemnej kultúry.

Výskum a vývoj inovatívnych liekov sa prednostne sústreďuje na oblasť kardiovaskulárnych a respiračných ochorení, ochorení centrálneho nervového systému, ale aj metabolických, vírusových a onkologických ochorení.

Prevzatie spoločenskej zodpovednosti je dôležitou súčasťou korporátnej kultúry spoločnosti Boehringer Ingelheim. To zahŕňa celosvetovú spoluprácu na sociálnych projektoch, ako je iniciatíva „Making more Health“ a starostlivosť o jej zamestnancov. Úcta, rovnosť príležitostí a vyrovnanosť medzi kariérou a rodinou predstavujú základ vzájomnej spolupráce. Vo všetkom, čo robí, sa spoločnosť sústreďuje na ochranu životného prostredia a trvalú udržateľnosť.