Projekt spája dve roviny. Podporuje vyjadrenie vďaky sestrám, lekárom a iným zdravotníckym pracovníkom zo strany pacientov, a zároveň vzdeláva o právnych témach týkajúcich sa ich povolania. Právne vzdelaný zdravotnícky pracovník dokáže obmedzitť riziká a škody, a vytvoriť tak pre pacienta bezpečné prostredie. Ľudský prístup vyvoláva v pacientovi vďačnosť za starostlivosť. Sestra, ktorá má pozitívnu spätnú väzbu od pacienta, sa stále viac identifikuje so svojím povolaním a je ochotná v ňom ďalej rásť. 

Zdravotnícki pracovníci sa vzdelávajú v právnych témach, nakoľko každodenné situácie dokazujú, že nestačí byť odborníkom len vo svojom odbore. 

Ďakujem - jedno z najčarovnejších a najvzácnejších slov dnešnej doby. Prečo je dôležité ďakovať? Oceníme tým prácu zdravotníckeho pracovníka, dávame mu tým najavo, že ju vykonáva dobre a motivujeme ho k ďalšiemu pozitívnemu ľudskému prístupu.

Pre zdravotníckych pracovníkov to nie je len práca - je to povolanie. Poďakovanie od pacienta je pre zdravotníka najvyšším ocenením a je spätnou väzbou, ktorá dáva jej práci ešte väčší zmysel.

Prečo tento projekt?

Na Slovensku máme mnoho sestier, lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov oddaných svojmu povolaniu. Boli ste spokojní v nemocnici, lebo ste cítili záujem personálu? Prehodili s vami napriek množstvu práce niekoľko slov navyše a povzbudili vás? Poďakujte im za to!

Slovo ďakujem môže zaznieť v čakárni či v ambulancii, my však chceme, aby ostalo zachytené na webe www.podakujsestre.sk aj pre ostatných pacientov za múrmi zdravotníckeho zariadenia.

Projekt POĎAKUJ SESTRE umožňuje pacientom napísať svoje poďakovanie na ,,ďakovný lístok" a vhodiť ho v partnerskej nemonici do škatule. Raz za mesiac nám nemonice posielajú vyzbierané lístky a my ich elektronizujeme a zverejňujeme na našom portáli. Pacienti môžu svoju vďačnosť vyjadriť vypísaním ďakovného e-formuláru na webe alebo klasickým ďakovným lístkom. 

Právne vzdelávanie pre zdravotníkov

Zdravotnícki pracovníci sa musia neustále vzdelávať. Mnohokrát sa pri výkone povolania stretávajú s právnymi otázkami, na ktoré však nepoznajú odpoveď. Nevedemosť a nedostatok informácií zneisťujú sestry pri výkone ich povolania. Pretrvávajúca neistota a veľké nároky vyplývajúce z ich povolania, môžu spôsobovať stav vyhorenia a rezignácie. Neistá a vyhorená sestra je len krôčik od nevrlého prístupu k pacientovi. 

Projekt POĎAKUJ SESTRE učí zdravotníkov ako správne reagovať vo vypätých situáciách a vracia im sebaistotu. Cez svoje kurzy sa snaží sestrám vysvetliť rozhodujúce témy jednoducho a využiteľne pre prax. Materiály, slúžiace na vzdelávanie, ostávajú sestrám k dispozícii aj po ukončení kurzu. Ak je sestra v praxi konfrontovaná s právnou otázkou, ku ktorej absolvovala kurz, môže si materiály okamžite otvoriť vo svojom e-learningovom účte a opätovne sa v téme zorientovať.