Ako sa oficiálne zapojiť do projektu a zaradiť sa medzi DOBRÉ NEMOCNICE?

Svoje zdravotnícke zariadenie viete do projektu "Poďakuj.sk" prihlásiť veľmi jednoducho. Stručný postup, ako na to, uvádzame nižšie.
 
  1. Prostredníctvom tlačidla "Stiahnuť" si stiahnite Prihlášku do projektu.
  2. Vyplňte požadované údaje, t. j. identifikačné údaje vášho zariadenia a kontaktné údaje osoby, ktorá bude mať u vás projekt na starosti a s ktorou budeme môcť komunikovať.
  3. Vyplnenú prihlášku dajte potvrdiť štatutárnemu orgánu vášho zdravotníckeho zariadenia.
  4. Sken takto vyplnenej a potvrdenej prihlášky nám zašlite na emailovú adresu kontakt@podakuj.sk.
  5. POZOR! K prihláške nezabudnite pripojiť aj logo vášho zariadenia v krivkách.
A čo sa deje po tom, čo obdržíme žiadosť o prijatie vášho zdravotníckeho zariadenia do projektu? Starostlivo ju posúdime :-)
 
Ak je prihláška v poriadku a obsahuje všetky požadované údaje, zaradíme vás do našej databázy a vaše zariadenie spolu s logom uverejníme v zozname DOBRÝCH NEMOCNÍC na tomto portáli.
 
O zaradení do projektu budeme informovať osobu, ktorej kontaktné údaje ste uviedli na zaslanej prihláške. Okrem základných informácií o projekte jej poskytneme aj prihlasovacie údaje do novozriadeného konta na www.podakuj.sk, prostredníctvom ktorého následne získa prístup k propagačným materiálom projektu a cez ktoré si vie administrovať poďakovania zozbierané od pacientov v papierovej podobe.