Poďakovania

spolu 9587

 
vyhľadaj zdravotnícke zariadenie

30.06.2014

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

 

sken

30.06.2014

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

 

sken

30.06.2014

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

 

sken

30.06.2014

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

 

sken

30.06.2014

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

 

sken

30.06.2014

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

 

sken

30.06.2014

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

 

sken

30.06.2014

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

 

sken

30.06.2014

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

 

sken

30.06.2014

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

 

sken

30.06.2014

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

 

sken

30.06.2014

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

 

sken

30.06.2014

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

 

sken

30.06.2014

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

 

sken

30.06.2014

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

 

sken

30.06.2014

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

 

sken

30.06.2014

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

 

sken

26.06.2014

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

 


Poďakovanie.

V mesiaci jún 2014 som bola hospitalizovaná na gynekologicko-pôrodníckom odd. NsP vo Svidníku. Chcela by som vyjadriť svoje poďakovanie zdrav. sestrám na tomto oddelení pod vedením vrchnej sestry p. Magdalény Žulkovskej za ich milý, profesionálny a ľudský prístup. Bola som milo prekvapená a veľmi si cením ich prácu. Moje poďakovanie patrí aj kolektívu lekárov za dobrú starostlivosť.Ďakujem. Anna


26.06.2014

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

 


Chcela by som vyzdvihnúť milý prístup a hlavne veľkú pomoc Márii Ivankovej a Darine Berecinovej na ambulancii TaPCH. ĎAKUJEM


25.06.2014

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.

 


Touto zprávou, bychom chtěly ještě jednou poděkovat především vrchní sestře popáleninové kliniky H. Kapturové, staniční sestře JIS popáleninové kliniky A. Tóthové a veškerému personálu popáleninové kliniky za velice kolegiální, laskavý a obětavý přístup při naší odborné stáži, která probíhala ve dnech 16.6. - 19.6. 2014.

Po celou dobu pobytu jsme se cítily velice příjemně, byly nám zodpovězeny veškeré dotazy a velice se nám líbil odborný přístup veškerého personálu jak v léčebné tak v ošetřovatelské péči, na této klinice je kladen veliký důraz na spokojenost pacienta, která v sobě zahrnuje především obětavý a laskavý přístup personálu.

Ještě jednou srdečné díky a všem přejeme nadále jen úspěchy a radost a spokojenost nejen při práci.

Kolektiv sester z Ostravy.


24.06.2014

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.

 


Dobrý deň. Bola som hospitalizovaná na kožnom oddelení v mesiaci jún 2014, a týmto by sme celá izba číslo jeden z kožného oddelenia od pani primárky Drotárovej chceli veľmi pekne poďakovať za ochotu, skvelý profesionálny prístup, pomoc a milotu sestričky Brandisovej Anny. Bola k nám veľmi ústretová, ľudská a preto sme v tomto projekte chceli veľmi vysoko a pozitívne ohodnotiť ju ako sestru tohoto komplet skvelého oddelenia, počnúc pani primárkou, lekárkami a samozrejme sestrami, bez ktorých práce by sme sa tak dobre necítili. Ešte raz zo srdca ďakujeme, a prajeme Vám veľa takýchto zamestnancov, aby nemocnica v Šaci bola najlepšou nemocnicou Slovenska.

Ing. Pichaničová Štefánia Prešov, Mária Szirotnyakova, Anna Malegová Alžbeta Martinčková.


21.06.2014

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

 


Chcela by som poďakovať celému kolektívu LDCH oddelenia za ochotu a skvelo odvedenú prácu aj napriek ich veľkej pracovnej vytaženosti. Chcem pochváliť v prvom rade profesionálny a ľudský prístup vrchnej sestry Mgr. A.Rugolskej a zároveň ďakujem všetkým sestričkám ,ošetrovateľkám a sanitárkam a ďalším starostlivým ľuďom z oddelenia. Oceňujem ich hrejivé povzbudzujúce slová, pochopenie aj napriek náročnej práci. Ešte raz ďakujem. Z.Fitere


20.06.2014

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.

 


Rada by som poďakovala milej sestričke Renáte Turčanovej z endokrinologickej ambulancie v nemocnici Šaca za ochotu, ľudskosť,príjemné vystupovanie k pacientom a zároveň ďakujem aj pani MUDr.Semanovej za profesionálnu odbornú pomoc,ktorá mi pomohla prekonať ochorenie. Veľmi si to vážim a veľa To pre mňa znamená. Prajem im veľa zdravia a mnoho spokojných pacientov .

S pozdravom ,pacientka Jana P. zo Svidníka


19.06.2014

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

 


To najkrajšie čo život má,je ZDRAVIE.Pokiaľ sme mladí ešte si to plne neuvedomujeme. Ale roky pribúdajú a zdravia je stále menej.Aj ja po preventívnej prehliadke som sa dostala do plúcnej ambulancie a veru všetko mi jedno nebolo, keď na snímku zistili nádor. Vtedy som velmi ocenila ľudský prístup sestričiek Darinky BERECINOVEJ a Marienky IVANKOVEJ, ich psychickú podporu a pri srdiečku ma hriala istota, že všetko bude dobré. Dnes po operácii vo Vyšných Hágoch, sa mi zdravie vracia a ja za to môžem srdečne poďakovať hlavne MUDr. Dušanovi HANIDŽIAROVI, ale aj jeho dokonalému zdravotnému personálu, ktorý môj zdravotný stav začal okamžite riešiť. Bola by to radosť keby takýto obetavý a milý prístup vládol v celom našom zdravotníctve. Ešte raz vyslovujem im vysoké, hlboké poďakovanie so želaním veľmi dobrého a pevného zdravia, ktoré vracajú nám. S úctou O.Fajčíková, Vranov nad Topľou..


17.06.2014

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

 


Akosi náhodou som sa dostala na stránku "podakujsestre.sk" , kde som sa dozvedela, že je možnosť poďakovať sa personálu v nemocnici. Preto touto cestou sa chcem poďakovať Adriane Fiterovej, zdravotnej sestre na chirurgickom oddelení NsP v Trebišove za veľmi pozorný, milý a ochotný prístup k mojej mame, ktorá bola liečená na uvedenom oddelení. Bola som veľmi milo prekvapená k prístupu celého personálu - lekári, sestričky, preto veľmi pekne ďakujem za starostlivosť a trpezlivosť s pacientmi.


12.06.2014

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

 


Bol raz chudobný človek. Jedného dňa ho uvidel kráľ, ako pracuje kopiac pri ceste priekopy.

Opýtal sa ho, koľko dostáva za svoju prácu. „Tri groše, Vaša Výsosť“... Kto by nepoznal rozprávku a troch grošoch. Neviem ako sú hodnotené zdravotné sestry, nepoznám veľmi ich prácu ale veľmi rád by som sa im za ich svedomitú a láskavú prácu poďakoval aspoň takto. Vedia robiť veľké veci s veľkou láskou. Láskavé slová môžu byť aj stručné a ľahko sa vyslovia, no ich ozveny sú nekonečné. Ak práca nie je pretkaná láskou, je zbytočná a práve tu to neplatí. Bol som milo prekvapený. Človek hlasno narieka pri každej bolesti, ale málo sa teší, keď nijakú nemá. Často stačí jediné slovo, jediný milý úsmev, aby potešili znechuteného chorého človeka. To na Vašej ambulancií platí. Anjeli svetla. Aj tak by sa Vaša náročná profesia dala nazvať. Ľudský prístup, ochota a obetavosť Vášho šľachetného a zodpovedného povolania je na správnom mieste. Láskavosť je jedna z najkrajších vlastností dobrého človeka. Ste vždy pripravené pomôcť, keď to človek potrebuje . Ani sa netreba čudovať, lebo láskavý človek vlastne láskavosť premieta do praxe, čiže do svojej práce, čo je ovocím Vášho povolania. Mať takýto prístup je veľmi náročné hlavne k chorým pacientom. Pamätám si jednu pani, ktorá prišla do ambulancie a povedala : ĎAKUJEM, veľmi pekne Vám ďakujem, možno si neviete ani predstaviť ako Vám z celého srdca pani Darinka a pani Ivanka ďakujem.

Všetko som v tej chvíli pochopil. Za Vašu starostlivosť, ľudský prístup, láskavosť sa Vám takto prišla osobne poďakovať Vaša pacientka. Veľké ďakujem je aj za mňa. Možno to je len slovo, ale veľmi veľa znamená. Prajem Vám anjelom svetla p. Berecinovej Darinke a Márii Ivankovej, aby ste sa usmievali, zvýšite si cenu svojej tváre nakoľko ústa signalizujú šťastie a radosť. Oči signalizujú emócie a prežívanie z polovice vyhrané, keď je človek človekom.

Víťazstvo úspechu liečby v neposlednom rade a veľká vďaka patrí aj profesionálnemu láskavému prístupu MUDr. Dušanovi Hanidžiarovi.S pozdravom Ing. M.L


05.06.2014

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

 


Ďakujem Evičke Pállovej a Eve HelcmanovejZ celého svojho "malého" srdca ďakujem sestrám Evičke Pállovej a Eve Helcmanovej z ambulancie TARCH za ich odbornú starostlivosť, ľudský prístup a hlavne trpezlivosť s akou mi pomáhajú v mojej chorobe.


03.06.2014

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

 


Dobrý deň, týmto spôsobom by som sa chcela veľmi pekne poďakovať za kvalitnú a profesionálnu starostlivosť a za príkladný ľudský prístup pánovi Ladislavovi Gyebroszkemu ktorý pracuje na operačnej sále v Trebišove ako sestra kde bol operovaný môj synček. Moje poďakovanie tak isto patrí celému ORL personálu za príkladný prístup k pacientom.

S pozdravom Váša spokojná pacientka Zuzana

 


01.06.2014

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

 


Rada by som sa touto cestou poďakovala za veľmi ochotnú a priateľskú starostlivosť ktorú preukázal môjmu synčekovi zdravotnícky asistent na operačnej sále v Trebišove. Ďakujem ti Lacko že si bol pri ňom a pomohol si mu prekonať ten strach z operácie. Zuzka z Michaloviec


24.05.2014

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

 


Rada by som týmto spôsobom poďakovala za príkladnú starostlivosť o pacientov na Chirurgickom oddelení Trebišovskej nemocnice. Od prvého kontaktu som zažívala vysoko profesionálny prístup ku pacientom. Osobne chcem vyzdvihnúť prácu sestričky Bc. Jana Abrinková , ktorá bola veľmi milá a ochotná a pre môj terajší zdravotný stav urobila všetko, čo mohla je na túto prácu ako stvorená. Ešte raz ďakujem celému kolektívu Vášho oddelenia. Každý chorý oceňuje hlavne ľudský prístup a ten na tomto oddelení nechýba. S pozdravom Ružena G.


23.05.2014

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

 


Úprimne a zo srdca ďakujem sestrám Eve Helcmanovej a Eve Pállovej z ambulancie TARCH za dlhoročnú odbornú, sústavnú starostlivosť a zároveň za výnimočný ľudský prístup, ktoré mi pomáhajú zvládať moje chronické ochorenie.


04.05.2014

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica Poprad, a.s.

 


Dobrý deň,chcem poďakovať za dobrú starostlivosť, ochotu a milý prístup personálu v Nemocnici v Poprade na chirurgickom oddelení počas hospitalizácie mojej mamy.Ďakujeme


04.05.2014

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica Poprad, a.s.

 


Dobrý deň,chcem poďakovať za dobrú starostlivosť, ochotu a milý prístup personálu v Nemocnici v Poprade na chirurgickom oddelení počas hospitalizácie mojej mamy.Ďakujeme

24.04.2014

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

 


Dakujem za "energeticky bohaté" sprevádzanie v rámci kardiovysetrenia (bicykel) sestre z nemocnice VUSCH Košice. Žiaľ meno si nepamätám, ale dobre si pamatám, že na základe jej prijatia, zrozumitelnej komunikácie a vysvetleniam o tom, na čo vyšetrenie slúži, čo presne mám robiť som necítil ani stres, ale naopak, počas vyšetrenia som si s ošetrujúcou sestrou výborne "pokecal". Klobúk dole, ďakujem a želám sebe aj ďalším pacientom viac takýchto ľudských profesionálok!

20.03.2014

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica Poprad, a.s.

 


Dobrý deň. Som veľmi rád, že sa v spoločnosti vytvára priestor na vyslovenie vďaky a nielen na kritizovanie, čo všetko je zlé a nefunguje. Rozmýšľal som, či poďakovanie mám adresovať konkrétne jednej sestre, no nakoniec som sa rozhodol poďakovanie adresovať všetkým sestrám, s ktorými som za svoj život pacienta prišiel do kontaktu. Keď som sa tak nad tým zamyslel, uvedomil som si, že som nemal negatívnu skúsenosť so sestrou. To, že sestra bola niekedy podráždená, alebo sa stále neusmievala, ešte neznamenalo, že by si svoju prácu neurobila dobre. Buďme k sebe úprimní, sme len ľudia. Obdivujem toto povolanie alebo radšej poslanie, ktoré v sebe ukrýva veľké množstvo pokory a trpezlivosti so sebou samým ako aj s pacientom.Vrelá vďaka.