Príbeh Marcely

Vedomosti, schopnosti a skromnosť našich sestier ocenené aj v zahraničí

Marcela Štenková prišla do Spojených štátov v roku 1996. Prostredníctvom známych sa zoznámila so svojím budúcim manželom, tiež Slovákom. Svojou tvrdou prácou a vďaka štúdiu, si vyslúžila ocenenie „najlepšia zdravotná sestra roka“. V súčasnosti pracuje v Brooklynskej nemocnici v New Yorku.

Sestra Marcela vyzvihuje na americkom zdravotníctve v porovnaní so Slovenskom osobnejší vzťah k pacientom, to, že sa stará o menší počet pacientov, a taktiež moderné technické vybavenie nemocníc a menšie pracovné vyťaženie sestier. S jej prácou sú spokojní aj ostatní kolegovia, lekári a sestry. Okrem toho majú sestry  v USA viac právomocí, v niektorých prípadoch sami určujú postup liečby.

O ocenení sestry Marcely rozhodli práve pacienti, ktorí si ju nesmierne obľúbili pre jej schopnosti, prístup k pacientom a skromnosť. "Robím to s láskou, rada sa starám o pacientov," hovorí Marcela Štenková.

Zdroj:
http://www.noviny.sk/zahranicie/119320-zdravotnou-sestrou-roka-v-new-yorku-je-slovenka-marcela