Matka Tereza

Matka Tereza z Kalkaty, vlastným menom Agnes Gonxha Bojaxhi, patrí medzi najvýraznejšie osobnosti 20. storočia. Narodila sa v Skopje (Macedónsko) 26. augusta 1910 albánskym rodičom. Vyrastala v kresťanskom prostredí, ktoré ju ovplyvnilo až natoľko, že sa ako osemnásť ročná rozhodla vstúpiť do rehole loretských sestier. V rámci misijnej činnosti rádu bola Matka Tereza vyslaná do Indie, kde učila miestne deti zo stredne bohatých rodín.

Zmena v jej živote nastala 10. septembra 1946, kedy počas cesty vlakom Matka Tereza počula boží hlas, ktorý jej povedal, aby opustila svoj rád a venovala sa pomoci najbiednejším. Po dvoch rokoch od tejto udalosti jej Vatikán udelil povolenie na odchod z rádu. Následne sa Matka Tereza pripojila k Rádu dcér svätej Anny, pod ktorého záštitou sa v Kalkate chcela venovať svojmu novému poslaniu. Po nejakom čase sa však rozhodla osamotniť sa a vykonávať svoju úlohu iným spôsobom. Opustila teda aj Rád dcér svätej Anny a vyučila sa za zdravotnú sestru.

Matka Tereza začala svoju misionársku činnosť sama, na ulici medzi najchudobnejšími obyvateľmi Kalkaty, ktorých učila čítať, písať, ale aj osvojovať si základné hygienické návyky. Starala sa o chorých trpiacich maláriou, leprou, AIDS či tuberkulózou. Jej činnosť neostala bez povšimnutia a postupne sa k nej pridávajú aj ďalší dobrovoľníci.

V roku 1950 jej Vatikán povolil založenie novej rehole – Rádu misionárok lásky. V uliciach Kalkaty Matka Tereza videla denne zomierať množstvo ľudí bez akejkoľvek lekárskej pomoci. To ju viedlo k rozhodnutiu založiť Dom umierajúcich, kde by chorí ľudia z ulice mohli dôstojne zomrieť. V tomto dome len počas života Maky Terezy bolo prijatých viac ako 75 tisíc osôb. Jej Posolstvo presiahlo postupom času hranice Indie a členky jej rádu vykonávali svoju činnosť vo viacerých krajinách. Jej úsilie bolo ocenené aj udelením Nobelovej ceny za mier v roku 1979.

Matka Tereza prekonala počas svojho života viacero infarktov a ťažkých chorôb, až nakoniec svoju životnú púť ukončila 5. septembra 1997 v Kalkate. Jej posolstvo však prežilo spolu s 570 misiami, viac ako 4 000 rádovými sestrami a 100 tisíc dobrovoľníkmi. Jej spôsob života pritiahol pozornosť celého sveta. Necelé dva roky po jej smrti ju vtedajší pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslavenú.

Použité zdroje:
http://encyklopedia.sme.sk/c/894042/matka-tereza.html
http://www.zivotopisysvatych.sk/terezia-z-kalkaty-matka-tereza/
http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Matka-Tereza-strucny-zivotopis.html