,,Ak prácu sestry vykonávate s láskou a pravidelne sa vzdelávate, nie je náročná" tvrdí Zuzana Gavalierová

22.05.2019 MEDIUS - Poďakuj sestre

Na naše otázky odpovedala sestra Zuzana Gavalierová, ktorá pracuje ako ambulantná sestra už od roku 1994. 

Prečo ste sa rozhodli pre zdravotníctvo?

To už je taký dlhý čas, že vlastne ani neviem. Jednoducho som to tak v tom čase cítila. Moju voľbu vtedy určite ovplyvňoval pozitívny obraz spoločnosti o povolaní sestry, nie kvôli finančnému zárobku, ale pre všeobecné uznanie, ktoré jej vtedy spoločnosť prejavovala. A tiež k tomu svojou malou mierou možno prispela krása uniforiem, na základe ktorej prezentovali sestry svoju súdržnosť.

Akým životným mottom sa riadite?

Snažím sa riadiť mottom Salus aegroti suprema lex (Zdravie chorého je najvyšší cieľ) a pomôcť chorým odkázaným na pomoc.

Kedy sa v práci cítite najlepšie?

Najlepšie sa cítim, keď som v priamom kontakte s pacientom.

Čo máte na práci sestry najradšej?

Na práci sestry sa mi páči ponúkať svoje vedomosti a zručnosti pre blaho pacienta.

 

 

 

 

Mali ste už niekedy pocit, že máte všetkého dosť a oľutovali ste, že ste sa dali na prácu sestry?

Ľutovať znamená byť sklamaný a vyhorený. Ak robíte pravidelne psychohygienu a máte podporu zo strany rodiny, podporu zo strany zamestnávateľa, pár priateľov, vyhýbate sa takým pocitom. Dôležité je byť motivovaný. Povedala by som, že v tom má nezastupiteľné miesto aj stavovská organizácia, a to v dobrom svetle prezentovať povolanie sestry. Nie stále je správne cez médiá prezentovať negatívne informácie o tom,  ako sestry málo zarábajú či aké majú zlé pracovné podmienky. Myslím si, že vždy je priestor pre konštruktívnu diskusiu s kompetentnými ako zlepšiť spoločenské postavenie sestier.

V čom je práca sestry podľa Vás najnáročnejšia?

Prácu sestry, ak vykonávate s láskou a pravidelne sa vzdelávate, nie je náročná. Pretože už vopred máte predstavu, ako budete s pacientom komunikovať, ako budete pacientovi pomáhať. Čo ale podceňovať netreba, je sledovať pokrok v medicíne,  získavať recenzované informácie a byť orientovaný v platných právnych predpisoch. Byť účastná na zlepšovaní pri poskytovaní správnej ošetrovateľskej praxe, čo Vám dáva pocit spolupatričnosti k rodine sestier.