Význam nášho loga

27.02.2019 MEDIUS - Poďakuj sestre

Logo vychádza z ručne písaného názvu webu Poďakuj sestre. Kompozíciu loga dotvára hrot pera, ktorý vhodne dopĺňa kvet. Pero je vhodným symbolom - nástrojom, ktorým ľudia ,,odovzdávajú kvet/vďaku".

Pri tomto návrhu loga autor vychádzal z toho, čo projekt reálne umožňuje - zverejňovať texty písané ľuďmi, či už digitálne alebo perom. Kľúčovými slovami teda boli: pero, ceruzka, správa, text.

 

 

Autor si zvolil ako ústredný motív pero, ktoré umiestnil pred písmeno P tak, aby hrana hrotu pera bola zároveň časťou písmena P. Perom, narozdiel od ceruzky, píšeme vtedy, keď nám na niečom záleží. Ceruzka je väčšinou používaná pri tvorbe náčrtu či pri kreslení, preto si autor loga zvolil radšej pero. 

Symbol správy sa zase stal najvhodnejším pre označovanie chatov/diskusií/ komunikácie. Kvet, autor použil ako symbol vďaky. Takto spolu tvoria symbol poďakovania plynúceho z pera, teda textu, ktorý pacient napíše.