Poďakovania ( spolu 9296 )

 
vyhľadaj zdravotnícke zariadenie

12.06.2014

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

 


Bol raz chudobný človek. Jedného dňa ho uvidel kráľ, ako pracuje kopiac pri ceste priekopy.

Opýtal sa ho, koľko dostáva za svoju prácu. „Tri groše, Vaša Výsosť“... Kto by nepoznal rozprávku a troch grošoch. Neviem ako sú hodnotené zdravotné sestry, nepoznám veľmi ich prácu ale veľmi rád by som sa im za ich svedomitú a láskavú prácu poďakoval aspoň takto. Vedia robiť veľké veci s veľkou láskou. Láskavé slová môžu byť aj stručné a ľahko sa vyslovia, no ich ozveny sú nekonečné. Ak práca nie je pretkaná láskou, je zbytočná a práve tu to neplatí. Bol som milo prekvapený. Človek hlasno narieka pri každej bolesti, ale málo sa teší, keď nijakú nemá. Často stačí jediné slovo, jediný milý úsmev, aby potešili znechuteného chorého človeka. To na Vašej ambulancií platí. Anjeli svetla. Aj tak by sa Vaša náročná profesia dala nazvať. Ľudský prístup, ochota a obetavosť Vášho šľachetného a zodpovedného povolania je na správnom mieste. Láskavosť je jedna z najkrajších vlastností dobrého človeka. Ste vždy pripravené pomôcť, keď to človek potrebuje . Ani sa netreba čudovať, lebo láskavý človek vlastne láskavosť premieta do praxe, čiže do svojej práce, čo je ovocím Vášho povolania. Mať takýto prístup je veľmi náročné hlavne k chorým pacientom. Pamätám si jednu pani, ktorá prišla do ambulancie a povedala : ĎAKUJEM, veľmi pekne Vám ďakujem, možno si neviete ani predstaviť ako Vám z celého srdca pani Darinka a pani Ivanka ďakujem.

Všetko som v tej chvíli pochopil. Za Vašu starostlivosť, ľudský prístup, láskavosť sa Vám takto prišla osobne poďakovať Vaša pacientka. Veľké ďakujem je aj za mňa. Možno to je len slovo, ale veľmi veľa znamená. Prajem Vám anjelom svetla p. Berecinovej Darinke a Márii Ivankovej, aby ste sa usmievali, zvýšite si cenu svojej tváre nakoľko ústa signalizujú šťastie a radosť. Oči signalizujú emócie a prežívanie z polovice vyhrané, keď je človek človekom.

Víťazstvo úspechu liečby v neposlednom rade a veľká vďaka patrí aj profesionálnemu láskavému prístupu MUDr. Dušanovi Hanidžiarovi.S pozdravom Ing. M.L