Poďakovania ( spolu 7988 )

 
vyhľadaj zdravotnícke zariadenie

09.08.2014

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

 


Touto cestou sa chcem poďakovať za starostlivosť a ľudský prístup doktorom a sestrám na onkologickom oddelení v NsP Trebišov. Pán primár MUDr. Licko, MUDr. Brezinová, MUDr. Žiarna, MUDr. Michaľanský, MUDr. Jarušinský a zdravotným sestrám T. Ďurišinovej, E. Ilošvajovej, B. Toroniovej (vrchná sestra), A. Buzášovej, M. Porhinčákovej, J. Václavskej, E. Boszekmeniovej, M. Királyovej, M. Novotnej a celému personálu oddelenia.Anna Kohutová z Trebišova