Poďakovania ( spolu 7759 )

 
vyhľadaj zdravotnícke zariadenie

18.12.2020 pridal/a Karol Vojtko

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.

 

Vianočné poďakovanie

Míle kolegyne a milí kolegovia - lekári, sestry, zdravotnícki záchranári, sanitárky, upratovačky, robotníci, administratívni pracovníci, vrátnici, personál kuchyne a všetci ďalší zamestnanci nemocnice,
v tomto predvianočnom čase Vám z vedenia nemocnice srdečne ďakujeme za Vašu namáhavú a rizikovú prácu v tomto neľahkom čase v prospech pacientov. Vaša práca v nemocnici má obrovskú cenu. Je to cena životov a zdravia obyvateľov nášho, ale nielen nášho, regiónu. Vážime si všetko Vaše pracovné nasadenie, či už ide o lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť, diagnostické činnosti, upratovanie priestorov, rekonštrukciu miestnosti a budov, varenie pacientom a personálu nemocnice, výdaj liekov a tovarov, administratívnu činnosť , prácu v IT oblasti a pod.

Osobitne vyzdvihujeme všetkých Vás, ktorí k pacientom pristupujete s láskou a porozumením, a to neraz aj napriek pracovnému vyčerpaniu, a napriek občasnej neúcte a arogancii zo strany niektorých pacientov, či ich príbuzných. Vieme, že Vaša práca v prospech pacientov, nie je ani tak prácou, ako životným poslaním. Často, čo zo seba vydáte, presahuje to, čo za to prijmete a nemáme na mysli len finančné ohodnotenie. Pravdivo sa uvádza v starej múdrosti, že „keď niekto zachráni jediný život, je to akoby zachránil celý svet, a keď niekto zničí jediný život, je to ako by zničil celý svet.“ Ďakujeme Vám, že zachraňujete „svet“ pacientov, resp. že robíte „svet“ pacientov a ich príbuzných v ich utrpeniach znesiteľnejším.

Do blížiaceho sa vianočného a novoročného času Vám prajeme, napriek tomu, že si uvedomujeme, že mnohí z Vás budú musieť slúžiť možno už aj x-tú službu v mesiaci, aby Vaše srdce bolo naplnené láskou, radosťou a pokojom, a nech je Vám dané z hora, aby ste mohli, hoci niektorí pre služby nie na kvantitu, ale o to viac na kvalitu, stráviť krásne a požehnané chvíle so svojimi najbližšími. Zároveň Vám všetkým prajeme pevné zdravie, a aby sa Vám v našej nemocnici pracovalo čo najlepšie a v dobrých kolegiálnych vzťahoch, o čo sa bude vedenie nemocnice tiež svojim podielom aj naďalej snažiť. Na záver Vám slovami starej koledy z horehronskej obce Pohorelá vinšujeme:

Vinšujem Vám, vinšujem, na tie veľké sviatky,
že by ste sa mohli lepších rôčkov dožiť,
s menšími hriechami,
s väčšou radosťou,
s Božskou milosťou,
na poli úrodu, vo dvore príchovu, v chyži pokoja,
šťastie, zdravie, hojné Božské požehnanie.
Pochválen Pán Ježiš Kristus.

V Brezne dňa 18.12.2020 Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, n.o. spolu s ostatnými členmi vedenia nemocnice