Poďakovania ( spolu 7772 )

 
vyhľadaj zdravotnícke zariadenie

04.01.2021 pridal/a Alena Dziacka

oddelenie/zdravotník:

MUDr. Krešáková Dagmar

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.

 

Dovoľte mi touto cestou sa poďakovať MUDr. Dagmar Krešákovej, operačnému , anesteziologickému tímu a personálu oddelenia za ich odborný a empatický prístup. V súvislosti s COVID-19 Vám ďakujem za bezpečný manažment pandémie, ktorá zasiahla do našich životov.