Poďakovania ( spolu 7908 )

 
vyhľadaj zdravotnícke zariadenie

26.02.2021 pridal/a MVDr. Zuzana Demeterová

 

Vážený pán dekan, vážený pán generálny riaditeľ, vážený pán riaditeľ pre liečebno-preventívnu starostlivosť,

chcem sa poďakovať za excelentnú starostlivosť o mojho otca, Júliusa Vatahu, ktorý bol hospitalizovaný v suvislosti s náhlou cievnou mozgovou príhodou. Zvlášť v tomto zložitom období pandémie úprimne obdivujem profesionálny prístup všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí okrem vynikajúcej zdravotnej starostlivosti dokážu mať aj ľudský prístup ako k pacientovi, tak aj k príbuzným.
Špeciálna vďaka pani profesorke MUDr. Gdovinovej, bez ktorej by tento profesionálny prístup zamestnancov nebol možný, ďalej ďakujem MUDr. Fedičovej, MUDr. Marettovi, MUDr. Czókolyovej, MUDr. Pedowskému z kliniky rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód, sestrám na JIS ako aj všetkým sestrám na oddelení. Zachránili život mojho 80 ročného otca.
Chcem Vás poprosiť o oficiálne poďakovanie a Vašu pochvalu všetkým pracovníkom vyššie spomenutým, ako aj všetkým ostatným pracovníkom neurologickej kliniky, keďže neviem kto ďalší prispel v tomto príbehu.