Poďakovania ( spolu 8785 )

 
vyhľadaj zdravotnícke zariadenie

28.10.2021 pridal/a Ida Konopová

oddelenie/zdravotník:

Urgentný príjem FN Trnava

zdravotnícke zariadenie:

Fakultná nemocnica Trnava

 

Vážený kolektív FNT, z úprimného srdca chcem poďakovať Vašim dotknutým zamestnancom - trojčlennej skupine RZP a potom aj pani doktorke (zástupkyňa primára) na urgentnom príjme v internej ambulancii a to vo veci odbornej i ľudskej pomoci - prístupu k pacientovi. Je ním moja teta Irena Slaninková, 86 - ročná skvelá žena, bývalá dlhoročná učiteľka. Nemohla dobre dýchať, má choré srdce a bola zavodnená. Tak sme ešte cestou z Dolian, kde bývame, volali na 112 RZP. Tá prišla cca 10 minút po nás, teda s mojim s manželom. Zdravotníci boli promptní - odborne i ľudsky. Usmernili nás, kedy a kam máme tete Irenke doniesť potrebné veci. A tak sme síce dlhšie na chodbe vo vestibule urgentného príjmu čakali, ale stálo to za to. Keď nás zavolali do internej ambulancie, teta mala za sebou už potrebné vyšetrenia a venovala sa nám dotknutá lekárka, myslím, že funkčne zástupkyňa primára. Bola milá, ochotná, zreferovala nám tetin zdravotný stav a usmernila, ako ďalej budú postupovať. Tak sme sa s tetou rozlúčili a odchádzali s pocitom vďaky a hrdosti na Vašich zamestnancov a nemocnicu. Nielen ako človek, ale aj ako právnička, odkazujem touto cestou všetkým odporcom a kritikom nášho zdravotníctva, vrátane FNT: my sme na Vás hrdí a vďační za takýto korektný prístup a lekársku starostlivosť. VĎAKA a ÚCTA Vám ! JUDr. Ida Konopová, PhD. - neter Irenky Slaninkovej.