Poďakovania ( spolu 9184 )

 
vyhľadaj zdravotnícke zariadenie

21.06.2022 pridal/a Stella

 

V máji 2022 som bola hospitalizovaná vo Vašej nemocnici na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení (Rastislavová 43) kvôli plánovanej operácii a následnej liečbe. Chcem sa srdečne poďakovať lekárom, sestrám i ďalším pracovníkom oddelenia za ich príkladnú starostlivosť, vysoko ľudský a profesionálny prístup, za ich ochotu, láskavosť a empatiu. Pri liečbe fyzických ťažkostí je veľmi dôležité aj psychické rozpoloženie pacienta a ja môžem s vďakou povedať, že všetci zamestnanci oddelenia, s ktorými som prišla do kontaktu vytvárali počas mojej hospitalizácie pokojnú, príjemnú a prívetivú atmosféru, ktorá značne prispela k úspešnému priebehu mojej liečby. Rada by som sa zvlášť poďakovala primárovi oddelenia a svojmu operatérovi MUDr. Jánovi Richnavskému, PhD. za jeho precíznu prácu a dôkladnú starostlivosť a takisto i ďalším lekárom oddelenia, menovite MUDr. Márii Mikulovej, MUDr. Kamilovi Hatiarovi, MUDr. Zuzane Trebuňovej, MUDr. Kataríne Balasičovej, PhD., MUDr. Tatiane Mackovej, MUDr. Silvií Toporcerovej, PhD., MUDr. Jánovi Vargovi, PhD., Doc., MPH, MHA, MUDr. Zuzane Vargovej, MUDr. Márii Huljakovej, MUDr. Francesce Kiraľvargovej, MUDr. Bodnárovej (ARO). Osobitne by som chcela vyjadriť svoju vďačnosť sestričkám Lucií Kurayovej, Jane Šimkovej, Nikole Panulinovej, Karin Stolárovej aj sanitárkam Božene Juhasovej, Gabriele Paličkovej, Viere Strakovej, Zuzane Schusterovej, ktoré mi svojím milým prístupom a trpezlivou opaterou spríjemňovali každý deň strávený v nemocnici. K môjmu pozitívnemu dojmu z oddelenia v nemalej miere prispeli aj kuchárky a upratovačky. Chcem zdôrazniť, že nikoho z uvedených zamestnancov oddelenia som pred hospitalizáciou nepoznala a teda som bola pre nich bežnou, radovou pacientkou. Zdravotná starostlivosť na Slovensku býva často kritizovaná, o to viac ma teší, že som na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení Vašej nemocnice mohla spoznať ľudí, pre ktorých je ich práca nielen zamestnaním, ale aj poslaním. Takýto ľudia robia dobré meno Vašej nemocnici aj slovenskému zdravotníctvu. Ešte raz VĎAKA!
Stella