Poďakovania ( spolu 9587 )

 
vyhľadaj zdravotnícke zariadenie

30.01.2023

oddelenie/zdravotník:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.

 

Chcem vysloviť jedno veľké ďakujem pracovníkom Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Neurologickej JIS,
Liečebni dlhodobo chorých za príkladnú a profesionálnu starostlivosť o môjho manžela Františka Cinu.