Príbeh bulharských sestier obvinených zo šírenia choroby AIDS v Líbyi

Epidémia choroby AIDS rozšírená v detskej nemocnici El-Fatih v meste Benghazi v Líbyi, je považovaná za najväčšiu nemocnicou spôsobenú infekciu vírusom HIV v histórii. Obvinených, zo šírenia tejto smrteľnej choroby, bolo 5 bulharských zdravotných sestier a palestínsky lekár, ktorí v uvedenej nemocnici pracovali.
 
Všetko sa to začalo tým, že líbyjský časopis (La magazine) publikoval odhalenie o masovom rozšírení choroby AIDS v miestnej detskej nemocnici. Na svetlo postupne vychádzali ďalšie a ďalšie prípady nakazenia vírusom HIV, pričom finálny počet nakazených sa vyšplhal až na 429 detí.

Nielen rodičia nakazených detí, ale aj celá líbyjská verejnosť bola týmito odhaleniami pobúrená a najmä na základe tohto tlaku zo strany verejnosti bolo vo februári 1999 zatknutých až 23 zdravotných pracovníkov pracujúcich v nemocnici El-Faith, z dôvodu podozrenia šírenia nákazy vírusom HIV. Väčšina zo zadržaných bola prepustená, avšak šesť zdravotníkov bolo nakoniec aj obvinených. Medzi obvinených patril palestínsky lekár (Ashraf Al Hajuj) a päť bulharských zdravotných sestier (Kristiyana Valtcheva, Nasya Nenova, Valentina Siropulo, Valya Chervenyashka, a Snezhana Dimitrova).

Vtedajší líbyjský vodca M. Kaddafi dokonca verejne vyhlásil, že daní zdravotnícki pracovníci nerozšírili túto chorobu z vlastnej iniciatívy, ale obviňoval ich zo spolupráce s americkou tajnou spravodajskou službou – CIA (Central Intelligence Agency) a tajnou spravodajskou službou Izraela - Mossad za zosnovanie smrtiaceho experimentu na líbyjských deťoch, s cieľom nájsť liek na AIDS. Tieto tvrdenia neboli nikdy potvrdené, avšak líbyjský prokurátor vzniesol tieto obvinenia pred súdom.

V roku 2000 boli obvinené sestričky a lekár postavení prvýkrát pred súd. Tento proces sa konal na ľudovom súde (people´s court) a začal sa na základe priznania obvinených. Po začatí procesu však obvinení tieto priznania odvolali a v ďalšom konaní už prehlasovali svoju nevinu. Dôvodom odvolania priznaní bolo, podľa vyhlásení sestričiek, že tieto priznania boli vynútené mučením a znásilňovaním. Priznania boli napísané čisto v arabskom jazyku, bez prekladu a podľa vyhlásení obvinených, vyšetrovatelia si vynútili ich podpis vyhrážkami, že týranie neprestane, pokým priznanie nepodpíšu. Týranie obvinených bolo potvrdené aj synom M. Kaddafiho, ktorý priznal, že policajti v líbyjskom väzení obvinených mučili elektrickými šokmi a rôznymi inými telesnými trestami, drogami a vyhrážali sa, že ublížia ich rodinám. Policajní vyšetrovatelia boli pre tieto obvinenia postavení pred súd, avšak proces sa pre všetkých skončil rozhodnutím o ich nevine.

Po roku ľudový súd prehlásil, že nemá právomoc na rozhodnutie v tejto veci a postúpil vec na rozhodnutie trestnému súdu (criminal court). Tento súd odsúdil zdravotníkov na trest smrti zastrelením. Obvinení sa odvolali na najvyšší súd, ktorý po ďalších znaleckých posudkoch, potvrdil rozsudok trestného súdu. Tento prípad bol veľmi medializovaný a verejnosť v Bulharsku, ale aj v iných štátoch EÚ, bola týmto rozsudkom rozhorčená, pretože bol vydaný aj napriek tomu, že vina obvinených nebola dostatočne a stopercentne preukázaná. Tento rozsudok bol okrem Európskej Únie odsudzovaný aj inými medzinárodnými organizáciami ako Amnesty Inernational, Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Medzinárodnou radou zdravotných sestier (ICN). Na základe ich rokovaní s líbyjskou vládou, 17.júla 2007 Líbyjská najvyššia súdna rada ako najvyššia súdna inštitúcia v Líbyi, zmenila rozsudok smrti na doživotné väzenie.

Na základe týchto rokovaní medzi EÚ a líbyjskou vládou, sa dohodlo, že bulharské zdravotné sestry budú vydané do Bulharska a taktiež aj palestínsky lekár, ktorému bolo mesiac predtým udelené bulharské občianstvo. Na základe tejto dohody si mali doživotný trest odpykať v Bulharsku.

Šiesti zdravotnícki pracovníci, ktorí boli pôvodne odsúdení na trest smrti, pricestovali do Bulharska 24. júla 2007, pričom takmer vzápätí po prílete na letisko, im bulharský prezident udelil milosť. Jedna zo sestier sa vyjadrila, že jediné, čo ju držalo pri živote počas ôsmich rokov týrania, bol ten moment, keď sa opäť zvíta so svojimi príbuznými.

Z vedeckých a špecializovaných štúdií a nezaujatých znaleckých posudkov nakoniec vyšlo najavo, že infekcia týchto 429 nakazených detí bola spôsobená nedostatočnou hygienou v nemocnici. Dôvodom bolo viacnásobné používanie tých istých injekčných striekačiek na rôznych deťoch, dokonca bolo preukázané, že šírenie nákazy sa začalo už v roku 1997, čo bolo ešte predtým než prišli dané obvinené zdravotné sestry do Líbye.

Použitie zdroje:
http://www.theguardian.com/world/2007/jul/24/libya1
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1559878/Gaddafi-admits-Bulgarian-nurses-were-tortured.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/6912965.stm
http://en.wikipedia.org/wiki/HIV_trial_in_Libya