Významné osobnosti

Helen L. Gilson
Helen L. Gilson bola zdravotnou sestrou počas občianskej vojny v USA. Pôvodne sa venovala príprave budúcich zdravotných sestier. Výučbu vykonávala do roku 1858. Neskôr sa stala vychovávateľkou v rodine starostu mesta Chelsea, Massachusetts Franka Fraya. Pán Fray bol angažovaný na pomoci počas občianskej vojny. Blahu vojakov venoval svoje bohatstvo, čas aj osobné úsilie. Hele...
Čítajte viac
I. Bílková a A. Zemanová
Po skončení trojročnej zdravotníckej školy v Prahe sme v roku 1955 boli pridelené na oddelenie popálenín na Legerově ulici v Prahe 2. Nikto sa nás nepýtal, či s tým súhlasíme. Mali sme 18 rokov a o ošetrovaní chorých s popáleninami sme nemali ani potuchy. Nikdy sme na takomto oddelení nepracovali. Boli sme z toho značne vydesené, jednak pri pohľade na chorých, ktorých vzh?...
Čítajte viac
Matka Tereza
Matka Tereza z Kalkaty, vlastným menom Agnes Gonxha Bojaxhi, patrí medzi najvýraznejšie osobnosti 20. storočia. Narodila sa v Skopje (Macedónsko) 26. augusta 1910 albánskym rodičom. Vyrastala v kresťanskom prostredí, ktoré ju ovplyvnilo až natoľko, že sa ako osemnásť ročná rozhodla vstúpiť do rehole loretských sestier. V rámci misijnej činnosti rádu bola Matka Tereza vyslan...
Čítajte viac
Ivana Königsmarková
Ivana Königsmarková vyštudovala v Prahe pôrodnú asistenciu. Od roku 1974 pôsobila na Gynekologicko-pôrodnickej klinike VFN v Prahe. V roku 1992 absolvovala študijný pobyt v Dánsku. Po návrate do Českej republiky pôsobila v súkromnej gynekologickej ambulancii a pomáhala ako registrovaná pôrodná asistentka tehotným ženám pri pôrode. Stála aj pri zrode Centra aktívneho pôrodu...
Čítajte viac
Sestry v Líbyi
Epidémia choroby AIDS rozšírená v detskej nemocnici El-Fatih v meste Benghazi v Líbyi, je považovaná za najväčšiu nemocnicou spôsobenú infekciu vírusom HIV v histórii. Obvinených, zo šírenia tejto smrteľnej choroby, bolo 5 bulharských zdravotných sestier a palestínsky lekár, ktorí v uvedenej nemocnici pracovali.   Všetko sa to začalo tým, že líbyjský časopis (La ma...
Čítajte viac
Marcela Štenková
Vedomosti, schopnosti a skromnosť našich sestier ocenené aj v zahraničí Marcela Štenková prišla do Spojených štátov v roku 1996. Prostredníctvom známych sa zoznámila so svojím budúcim manželom, tiež Slovákom. Svojou tvrdou prácou a vďaka štúdiu, si vyslúžila ocenenie „najlepšia zdravotná sestra roka“. V súčasnosti pracuje v Brooklynskej nemocnici v New Yorku. ...
Čítajte viac
Mgr. Mária Magdaléna Kurillová
V rámci dlhej profesionálnej kariéry pôsobila ako sestra na rôznych pracoviskách. Ako absolventka Strednej zdravotníckej školy  začala pracovať na Klinike balneológie a fyziatrie, neskôr na Internej klinike v Bratislave. Podstatná časť jej práce bola venovaná ošetrovateľskej starostlivosti o onkologicky chorých pacientov v ústave klinickej onkológie, neskôr svoje odborné v...
Čítajte viac
Martina Tomagová
V roku 1990 ukončila Strednú zdravotnícku školu v Liptovskom Mikuláši odbor všeobecná sestra. V rokoch 1991 až 1993 pracovala ako sestra pri lôžku na internom oddelení  v Nemocnici s poliklinikou Liptovský Mikuláš. V školskom roku 1994 až 1995 pôsobila ako učiteľka na Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši. Svoje vedomosti si dopĺňala neustálym štúdiom a v...
Čítajte viac
Miroslava Líšková
Je členkou komory od jej vzniku v roku 2002. Pôsobí ako pedagóg vzdelávajúci sestry už dvadsať rokov. Od roku 1994 pôsobí na Strednej zdravotníckej škole v Nitre ako odborná učiteľka, od roku 2002 na Katedre ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerztiy Konštantína Filozofa v Nitre a od roku 2011 vo funkcii prodekan pre celoživotné vzdelávanie. S veľk?...
Čítajte viac