Do projektu sú zapojené zdravotnícke zariadenia, ktorým záleží na podpore svojich zamestnancov a uvedomujú si dôležitosť interakcie medzi zdravotníckym personálom a pacientmi.

Zapojením sa do projektu šíri nemocnica jeho hlavnú myšlienku a vytvára pre pacientov priestor zanechať jej zdravotníckym pracovníkom pozitívnu spätnú väzbu na ich prácu a to buď vo forme vypísaného ďakovného lístka alebo pridaním poďakovania priamo na portál www.podakuj.sk.

 

Zdravotnícke zariadenie sa cez portál www.podakuj.sk zároveň dostáva do povedomia širokej pacientskej verejnosti. Ide o promo priestor, kde sa pacienti dozvedajú o pozitívnej skúsenosti, ktorú mali s daným zariadením iní pacienti.

Zdravotníci, ktorí si o sebe prečítajú slová chvály a vďaky od pacientov, ktorým pomohli, si viac uvedomujú hodnotu svojho povolania a majú väčšiu motiváciu vo svojej práci zotrvať a ďalej v nej napredovať.

logo

AGEL SK

 
logo

Univerzitná nemocnica Bratislava

 
logo

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica

Poďakovania (147) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.

Poďakovania (354) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.

Poďakovania (216) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Poďakovania (679) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín

Poďakovania (95) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Detská fakultná nemocnica Košice

Poďakovania (71) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

Poďakovania (1794) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

Poďakovania (287) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Poďakovania (1387) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom n.o.

Poďakovania (10) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Poďakovania (57) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Poďakovania (52) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Poďakovania (132) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o. Bardejov

Poďakovania (2) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Fakultná nemocnica Trnava

Poďakovania (1134) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Poďakovania (117) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica

Poďakovania (35) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Poďakovania (225) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca

Poďakovania (22) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Poďakovania (327) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.

Poďakovania (1) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Poďakovania (14) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Národný onkologický ústav, Bratislava

Poďakovania (11) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Poďakovania (18) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Oravská poliklinika Námestovo

 
logo

Univerzitná nemocnica Martin