Do projektu sú zapojené zdravotnícke zariadenia, ktorým záleží na podpore svojich zamestnancov a uvedomujú si dôležitosť interakcie medzi zdravotníckym personálom a pacientmi.

Zapojením sa do projektu šíri nemocnica jeho hlavnú myšlienku a vytvára pre pacientov priestor zanechať jej zdravotníckym pracovníkom pozitívnu spätnú väzbu na ich prácu a to buď vo forme vypísaného ďakovného lístka alebo pridaním poďakovania priamo na portál www.podakuj.sk.

 

Zdravotnícke zariadenie sa cez portál www.podakuj.sk zároveň dostáva do povedomia širokej pacientskej verejnosti. Ide o promo priestor, kde sa pacienti dozvedajú o pozitívnej skúsenosti, ktorú mali s daným zariadením iní pacienti.

Zdravotníci, ktorí si o sebe prečítajú slová chvály a vďaky od pacientov, ktorým pomohli, si viac uvedomujú hodnotu svojho povolania a majú väčšiu motiváciu vo svojej práci zotrvať a ďalej v nej napredovať.

logo

AGEL SK

 
logo

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica

Poďakovania (141) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.

Poďakovania (110) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.

Poďakovania (158) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Poďakovania (581) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín

Poďakovania (89) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Detská fakultná nemocnica Košice

Poďakovania (23) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

Poďakovania (1676) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Nemocnica Poprad, a.s.

Poďakovania (62) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.

Poďakovania (368) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

Poďakovania (263) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Poďakovania (815) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom n.o.

Poďakovania (3) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Poďakovania (10) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Poďakovania (25) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava

Poďakovania (36) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o. Bardejov

Poďakovania (0) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Fakultná nemocnica Trnava

Poďakovania (562) Poďakuj tomuto zariadeniu