Do projektu sú zapojené zariadenia, ktorým záleží na svojom personále a jeho vzdelávaní. Uvedomujú si dôležitosť interakcie medzi personálom zariadenia a pacientmi. Pripisujú význam širokospektrálnemu videniu služby - zdravotníci musia byť nielen profesionálmi v zdravotníckom povolaní, ale musia vnímať aj komplexnosť liečebného procesu.   

Nemocnice vytvárajú v rámci svojich zariadení priestor pre poďakovania zo strany pacientov, svojím sestrám a pôrodným asistentkám, čím zvýrazňujú dôležitosť povolania sestry.

Zapojené zariadenie cez projekt získava zdarma e-learningové kreditované vzdelávanie pre svoj zdravotnícky personál. Vzdelávanie je jedinečné práve kvôli právnemu zameraniu a obsahu. Zdravotnícke zariadenie  takto preventívne predchádza prípadným finančným škodám spôsobených právnou nekompetentnosťou svojich zamestnancov.

 

Zdravotnícke zariadenie sa cez portál www.podakujsestre.sk dostáva do povedomia širokej pacientskej verejnosti. Ponúkame promo priestor, kde sa pacienti dozvedajú o pozitívnej skúsenosti so zdravotníckym zariadením.

Partnerské nemocnice motivujú sestry, aby sa vzdelávali o pacientskych a sesterských právach, a tak vytvárajú živnú pôdu pre spokojných pacientov. Sestra, ktorá má pozitívnu spätnú väzbu od pacienta, sa viac identifikuje so svojím povolaním a je ochotná v ňom ďalej rásť. Vďačnosť pacienta za ľudský prístup a poskytnutú starostlivosť je prejavená na webe podakujsestre.sk a v partnerských nemocniciach.

logo

AGEL SK

 
logo

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica

Poďakovania (141) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.

Poďakovania (97) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.

Poďakovania (137) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Poďakovania (491) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín

Poďakovania (87) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Detská fakultná nemocnica Košice

Poďakovania (16) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

Poďakovania (1606) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Nemocnica Poprad, a.s.

Poďakovania (59) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.

Poďakovania (305) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

Poďakovania (255) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Poďakovania (535) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SLNEČNÝ DOM n.o.

Poďakovania (3) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Poďakovania (5) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Poďakovania (22) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava

Poďakovania (29) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o. Bardejov

Poďakovania (0) Poďakuj tomuto zariadeniu
 
logo

Fakultná nemocnica Trnava

Poďakovania (318) Poďakuj tomuto zariadeniu